Politika používania osobných údajovTáto politika používania osobných údajov sa vzťahuje na naše videohry Shakes & Fidget, SoccerStar (známa tiež ako KickerStar), Bloodmoon a Tiny Island („ďalej len pod súhrnným označením „Hry“).

Od 25. mája 2018 začnú v Európe platiť nové nariadenia na ochranu osobných údajov a súkromia, „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ (General Data Protection Regulation, GDPR). Zavádza sa tým v Európe jednotný štandard. V niektorých krajinách toto nariadenie zásadne zvýši úroveň ochrany osobných údajov. My sme však vždy brali ochranu osobných údajov všetkých našich hráčov veľmi vážne. Toto prehlásenie vám poskytne prehľad o tom, ako používame osobné údaje. Ukazuje, ktoré údaje spracovávame, za akým účelom a na akom právnom základe. Okrem toho vysvetľujeme, aké máte práva vo vzťahu k svojim údajom a ako môžete realizovať výkon týchto práv.


1. Osobné údaje

Nové nariadenia sa vzťahujú na osobné údaje. Znamená to všetky informácie, ktoré je možné pri zmysluplnom úsilí prepojiť s totožnosťou nejakej osoby (čl. 4 č. 1, GDPR). Hlavný dôvod, prečo spracovávame údaje našich hráčov, je to, aby mohli pohodlne hrať naše Hry. Legislatívny základ pre to predstavuje čl. 6, par. 1 b), GDPR.

Keď si vytvoríte v našich Hrách používateľský účet, priradíme mu unikátne číslo. Uchovávame používateľské meno a heslo, ktoré si vyberiete, ako aj vašu emailovú adresu, okrem prípadov, keď sa prihlásite cez Facebook (ďalšie informácie o prihlasovaní cez tretie strany nájdete v časti 3.) Poskytnutie týchto údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy. Používame procedúru dvojitého overenia s cieľom uistiť sa, či vami poskytnutá emailová adresa patrí naozaj vám. Účasť nie je podmienkou na používanie Hier, avšak odporúčame to, pretože na odosielanie dôležitých správ ako napríklad potvrdenia prihlásenia, zmeny hesla alebo občasné informácie o hrách, ktoré hráte, môžeme používať len overenú emailovú adresu. Legislatívnym základom na posledne uvedenú priamu propagáciu je čl. 6 f), GDPR. Môžeme navyše používať vašu získanú emailovú adresu na propagovanie našich hier cez sociálne siete, pokiaľ metóda získavania neumožňuje retroaktívne dešifrovanie.

Uchovávame zdrojovú IP adresu, ako aj čas, keď bola vykonaná registrácia. Navyše uchovávame aj zdrojovú IP adresu a čas, kedy overíte svoju emailovú adresu. Je to s cieľom napĺňania nášho dôkazného bremena, aby sme odvracali útoky na náš systém a zaistili dodržiavanie pravidiel hry.

Keď používate naše Hry, vaše zariadenie komunikuje s našimi servermi. V tomto kontexte zaznamenávame časy prihlasovania a odhlasovania, ako aj všetky relevantné IP adresy. Môže ísť o IP adresu vášho telekomunikačného pripojenia alebo mobilného zariadenia. Tieto údaje spracovávame s cieľom riešiť prípady porušenia našich zmluvných podmienok a dodržiavať požiadavky štátnych orgánov.

Okrem toho môžete v našich Hrách komunikovať s inými hráčmi a môže dôjsť k prezradeniu osobných informácií. Preto vám v tomto zmysle odporúčame zachovávať opatrnosť. Keď dostávate správy od iných používateľov, ukladajú sa vo vašom používateľskom účte. Umožní vám to zobrazovať všetky správy, ktoré ste v Hre dostali. Vymazaním správ v Hre dôjde aj k jej vymazaniu z vášho používateľského účtu.

Ak sa zúčastňujete niektorej z našich lotérií, ukladáme údaje, ktoré nám poskytujete (ktoré môžu byť aj osobné údaje). tieto údaje spracovávame s cieľom určiť víťaza, rozdať ceny a zistiť štatistické informácie o našich hráčoch. Tieto údaje nezdieľame s tretími stranami.

Keď nám pošlete emailovú správu alebo správu cez náš systém podpory, uložíme ju s cieľom spracovať vašu požiadavku. V prípade správ odosielaných cez systém podpory uchovávame aj takzvané metadáta o vašom zariadení ako je prehliadač a operačný systém, s cieľom lepšie vám pomôcť s vaším problémom.


2. Zabezpečenie údajov a prezradenie osobných údajov

Spracovávame len niekoľko kategórií osobných údajov, z ktorých žiadne nie sú osobitne citlivé. Napriek tomu robíme rozsiahle opatrenia na ich ochranu a neustále ich vylepšujeme, s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a minimalizovať s tým súvisiace riziká. Osobné údaje spracovávame výlučne na serveroch umiestnených v Nemecku. Všetci naši zamestnanci, ktorí pravidelne pracujú s osobnými údajmi, sú viazaní tajnosťou pri zaobchádzaní s nimi, ako aj nariadeniami na ochranu osobných údajov, a sú v tomto zmysle aj vyškolení.

Niektoré procesy týkajúce sa našich Hier neposkytujeme my. Niekedy sú služby poskytované v našom mene tretími stranami v súlade s čl. 28, GDPR (ďalej len „Spracovateľ“). Čiastočne sa to týka spracovávania platieb cez externých poskytovateľov služieb ako sú napríklad operátori kreditných kariet, banky, PayPal a pod. (ďalšie informácie nájdete v časti 5). Okrem toho navyše niekedy využívame služby tretích strán v zmysle štatistiky, reklamy a emailov. V prípade, že to my sme naďalej zodpovední za spracovávanie, externé spoločnosti sú povinné zaobchádzať s vašimi údajmi dôverným spôsobom a môžu ich spracovávať len v miere nevyhnutnej na vykonanie ich úloh. Navyše môžu spracovávať osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi. Za týmto účelom sme aj uzatvorili príslušné zmluvy a pravidelne kontrolujeme, či poskytovatelia služieb spĺňajú svoje zmluvné povinnosti.

V zmysle vyššie uvedeného spracovávania objednávok sa niektoré údaje posielajú americkým spoločnostiam v rámci systému Ochrany súkromia EÚ-USA (EU-US Privacy Shield). V súlade s čl. 45 par. 1, GDPR, takýto prevod údajov nevyžaduje špeciálne povolenie. V častiach 3 a 4 poskytujeme podrobné informácie o okolnostiach a spoločnostiach, ktorým posielame údaje.

Navyše vaše osobné údaje poskytneme len ak je to nevyhnutné na výkon našich práv, ochranu našich používateľov, zabránenie ohrozovaniu štátu alebo verejnej bezpečnosti alebo na stíhanie trestných činov, a to len v prípade, že je to prípustné v rámci zákonných nariadení na ochranu osobných údajov, alebo ak ste na to dali svoj výslovný súhlas. Vaše záujmy, ktoré je potrebné chrániť, budú brané do úvahy v súlade so zákonnými nariadeniami na ochranu údajov.


3. Prihlasovanie cez Facebook/Steam/Apple Game Center/Prihlasovanie do sociálnych doplnkov/služieb Twitter/Hry Google Play

Pri vytváraní používateľského účtu pre naše Hry môžete buď manuálne zadať svoje informácie, alebo použiť údaje poskytnuté tretími stranami (podrobnosti nájdete v časti 1).

Ak používate prihlasovanie cez Facebook, Facebook (spoločnosť Facebook, Inc.) odošle po vašom odsúhlasení prevodu údajov informácie z vášho verejného profilu na Facebooku a vašu emailovú adresu. Verejné informácie prevedené takýmto spôsobom obsahujú váš id, name, first_name, last name, link, gender, locale, timezone, updated_time a verified. Ide o jednorazový prevod údajov a dané informácie sa použijú na vytvorenie nového používateľského účtu vo vami zvolenom hernom svete. Z prevedených údajov ukladáme len token Facebooku a  Facebook ID, keďže budú potrebné na prihlasovanie do niektorej z našich hier. Nezískame prístup k vášmu heslu na Facebooku. Facebook však môže uchovávať údaje o vašom používaní našich hier. Na Facebook sa vzťahuje nariadenie Ochrany súkromia EÚ-USA a z tohto dôvodu prevod údajov nevyžaduje osobitné schválenie, v zmysle čl. 45, par. 1, GDPR. Ďalšie informácie o Facebooku a GDPR nájdete na adrese https://www.facebook.combusiness/gdpr

Používateľský účet pre naše hry si môžete vytvoriť aj cez službu Steam (Steam je produkt vo vlastníctve spoločnosti Valve Corporation; ďalšie informácie nájdete na adrese https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/). V tomto prípade nedostávame žiadne osobné údaje.

Ak používate zariadenie Apple, môžete si vytvoriť používateľský účet na našich serveroch cez prihlásenie v Game Center. V takomto prípade Apple (spoločnosť Apple, Inc.) nám prevedie vaše Apple ID, meno v Game Center a emailovú adresu. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Apple nájdete na adrese https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/

Overenie na zariadeniach Android funguje podobným spôsobom (služba „Hry Google Play“). V tomto prípade sa herné informácie budú odosielať spoločnosti Google a budú prepojené s používateľskou identitou na sieti Google+. Budú viditeľné aj v rôznych produktoch Google (https://developers.google.com/games/services/terms). Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/policies/policies/privacy/
Na Google sa vzťahuje nariadenie Ochrany súkromia EÚ-USA a z tohto dôvodu prevod údajov nevyžaduje osobitné schválenie, v zmysle čl. 45, par. 1, GDPR.

Svoje používateľské účty môžete prepojiť so službami Facebook, Hry Google Play a Game Center aj neskôr. Umožňuje vám to importovať používateľské účty a používať ich na ďalších zariadeniach.

Takéto retroaktívne prepojenie je možné vykonať pomocou loga Facebooku v Hrách. Kliknutím na logo Facebooku v niektorej z našich Hier sa vygeneruje odkaz, ktorý vás presmeruje na oficiálnu stránku Aplikácie Facebook, k tlačidlu „Páči sa mi“ a k možnosti retroaktívneho pripojenia alebo odpojenia vášho používateľského účtu cez funkciu Facebook Connect. Logo Twitter otvorí oficiálny kanál služby Twitter, ale bez vytvorenia trvalého spojenia.

Tlačidlo „Páči sa mi“ v našich Hrách nie je súčasťou sociálneho doplnku ponúkaného spoločnosťou Facebook, Inc. – v prípade aplikácie a verzií Steam našich Hier ide jednoducho o odkaz, ktorý vás presmeruje na oficiálnu stránku Aplikácie Facebook. Ide o funkciu JavaScript vo vašom prehliadači, ktorá po vašom kliknutí na toto tlačidlo len kontaktuje servery Facebooku. V takomto prípade sa stanete facebookovým fanúšikom príslušnej služby a informácie sa prevedú priamo do Facebooku, kde sa budú aj uchovávať. Tento doplnok navyše odošle do Facebooku informáciu, že ste v prehliadači otvorili stránku s našou ponukou. Ak ste v tom čase prihlásení do Facebooku na rovnakom počítači, Facebook dokáže spárovať vaše používanie našej stránky s vaším facebookovým účtom a prepojiť ich (neobmedzí sa to len na prehliadanie stránky). Pre ďalšie informácie o rozsahu a účele zbierania, spracovania a používania údajov Facebookom si preštudujte pravidlá na ochranu osobných údajov spoločnosti Facebook. Nájdete tam aj informácie o tom, ako môžete chrániť svoje osobné informácie a podrobnosti o príslušných nastaveniach na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php

Uchovávame automatické tokeny s cieľom odosielať automatické správy na vaše zariadenie Android alebo Apple. Túto technológiu môžeme v budúcnosti používať aj pri iných platformách. Nastavenia automatických správ môžete zmeniť v časti „Možnosti“ alebo „Nastavenia“ v mobilnej aplikácii alebo v nastaveniach zariadenia.


4. Sledovanie

Ak prichádzate k našim Hrám cez prehliadač, môže byť vyvolaný skript od spoločnosti YouTube LLC, aby bolo na stránke možné prehrávanie videí YouTube. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov YouTube nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

S cieľom určiť, cez ktorý propagačný kanál používateľ našiel niektorú z našich Hier, používame unikátne kódy („CID“), ktoré sú nám posielané prostredníctvom médií ako napríklad reklamné bannery a videá. Ak si týmto spôsobom následne vytvoríte používateľský účet, daný CID s ním bude natrvalo prepojený.

Používame na to technológiu pod názvom „zbieranie odtlačkov“, ktorá nám umožňuje férové vyrovnanie s daným reklamným partnerom. Kliknutím na reklamný banner sa dočasne uložia rôzne otvorene dostupné kritériá ako napríklad typ prehliadača, číslo verzie a operačný systém, s cieľom porovnania s informáciami pri registrácii na našich herných stránkach. Všetky tieto údaje sa do niekoľkých minút úplne vymažú.

Navyše používame na rôznych miestach súbory cookie. Cookie sú malé textové súbory uchovávané na vašom počítači. Pomáhajú nám vytvárať efektívne a bezpečné služby priaznivé voči používateľom. Napríklad sa uložia niektoré vaše nastavenia, takže ich nemusíte nastavovať pri každej návšteve našich stránok. Google Analytics, webová analytická služba spoločnosti Google Inc., takisto používa cookie. Informácie generované týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresy a odosielajú sa na servery Google v USA. Google spracováva tieto informácie v našom mene, s cieľom zhodnotiť používanie našich webových stránok a kompilovať o nich štatistiky. Môžete zabrániť zbieraniu a prenosu údajov do Googlu tak, že prevezmete a nainštalujete tento doplnok pre prehliadač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Môžete špecifikovať, ako sa majú vo všeobecnosti používať cookie v nastaveniach vášho webového prehliadača. Ak používate verziu Flash niektorej z našich Hier, na vašom zariadení sa uložia aj údaje doplnku Flash.

Naše aplikácie pre koncové zariadenia Android a iOS používajú sadu Google SDK. Pomocou tejto sady SDK nezbierame osobné údaje, ale používame ju výlučne na zbieranie všeobecných informácií s cieľom získať prehľad o používateľskom toku do našich aplikácií a v rámci nich, aby sme mohli vylepšovať naše propagačné aktivity. Medzi takéto informácie patrí jazyk prehliadača nainštalovaného na vašom zariadení, regionálne nastavenia koncového zariadenia a časové pásmo. V budúcnosti môžeme zbierať aj ďalšie všeobecné informácie ako napríklad trvanie vašej návštevy a počet kliknutí v aplikácii. Zistenie vašej totožnosti na základe týchto informácií nie je možné a zmienené údaje sa analyzujú anonymne a výlučne na štatistické účely. Ďalšie informácie o pravidlách používania súkromných údajov služby Google Analytics nájdete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Navyše na našich webových stránkach a v aplikáciách existujú rôzne malé grafické prvky („pixely“) od spoločností FacebookGoogle, ktoré vaše zariadenie automaticky načítava. Umožňuje nám to automaticky sledovať, koľko ľudí po prvýkrát navštevuje našu webovú stránku alebo používa aplikáciu. Týmto spôsobom počítame počet používateľov našich Hier. Je ich možné používať aj na opätovné cieľovanie a reklamy na Facebooku určené pre podobné cieľové skupiny (tzv. „štatistické dvojičky“). Ďalšie informácie o spôsoboch, akými Facebook spracováva údaje a aké máte možnosti na ochranu svojho súkromia, nájdete na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Sada SDK od spoločnosti AppsFlyer Ltd. je vbudovaná v našich aplikáciách s cieľom spravovať pixelové prístupy uvedené vyššie. Na AppsFlyer sa vzťahuje nariadenie Ochrany súkromia EÚ-USA a z tohto dôvodu prevod údajov nevyžaduje osobitné schválenie, v zmysle čl. 45, par. 1, GDPR. Viac o týchto funkciách a pravidlách používania súkromných údajov spoločnosti AppsFlyer zistíte na adrese https://www.appsflyer.com/product/gdpr.

Väčšina nášho statického herného obsahu (napr. grafika) je uchovávaná spoločnosťou Akamai Technologies GmbH, z ktorej sa počas hry odosiela na vaše zariadenie. Vaša IP adresa sa môže ukladať spoločnosťou Akamai, keď pristupujete k hernému obsahu. Niektoré naše webové stránky zobrazujú písma od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Pristupuje sa k nim cez servery v USA a spoločnosť Adobe dokáže zistiť, že ste navštívili našu webovú stránku.

Môžete vypnúť alebo zresetovať sledovanie vášho mobilného zariadenia – prečítajte si príručku používateľa vášho koncového zariadenia a vyhľadajte kľúčové slová „sledovanie reklám“ alebo „Google Advertising ID“, v ktorej nájdete ďalšie informácie.


5. Dodatočný obsah

Naše hry je možné hrať striktne zadarmo. Okrem toho však ponúkame za poplatky dodatočné služby. Ak sa rozhodnete zakúpiť si takéto služby, finančnú transakciu vykoná poskytovateľ služby podľa vášho výberu, a ten bude následne zodpovedný za technickú stránku spracovania platby. V tomto prípade môžeme prevádzať údaje na iných poskytovateľov služieb v potrebnom rozsahu, a to s cieľom určiť cenu, fakturáciu a na získanie platby. Medzi tieto údaje patrí vaša prezývka, herný svet, v ktorom ste si vytvorili používateľský účet, jazykové nastavenia a váš predbežný výber (pokiaľ nejaký existuje). Všetky osobné údaje, ktoré uvediete poskytovateľovi služieb, konkrétne vaše meno, adresa a platobné informácie, nám nebudú poskytnuté.

Po spracovaní platby o tom dostaneme od daného poskytovateľa služieb potvrdenie, ktoré budeme uchovávať. Toto potvrdenie obsahuje informácie, ktoré nám umožňujú overiť stav príslušnej transakcie. Je to potrebné na poskytovanie dohodnutých služieb a platby za ne, a v prípade potreby aj na poskytnutie zákazníckej podpory.


6. Práva používateľov

Spracovávanie osobných údajov sa vo všeobecnosti realizuje za účelom napĺňania zmluvy s používateľmi v súlade s čl. 6, par. 1 b), GDPR. Údaje je však možné spracovávať, len ak je používateľ vo veku minimálne 16 rokov (v niektorých krajinách je to 13 rokov). Z tohto dôvodu môžu naše hry hrať len osoby, ktoré dosiahli tento vek, a ktorých spracovanie údajov je povolené v ich krajine pôvodu. Deti, ktoré majú momentálne používateľský účet, musia predložiť súhlas ich poručníka do 25. mája 2018. Deti, ktoré si chcú vytvoriť nový používateľský účet, musia takisto najprv predložiť súhlas svojho poručníka. Ak ste vy alebo váš poručník súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo odvolať tento súhlas, a to kedykoľvek a bez udania dôvodu, v súlade s čl. 7, par. 3, GDPR. Na tento účel môžete využiť náš nástroj podpory.

Máte právo vyžadovať informácie, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. V takomto prípade máte právo na informácie o týchto osobných údajoch. Obsah tohto práva na informácie je dôsledkom ustanovení čl. 15, GDPR. Na vyžiadanie týchto informácií môžete využiť náš nástroj podpory. Ak odošlete svoju otázku emailom, zvyčajne sme schopní vám poskytnúť len informácie o údajoch spojených s emailovou adresou, z ktorej bola odoslaná otázka. V prípade otázok odoslaných faxom alebo poštovým listom prosím uveďte herný svet, hráčske meno a emailovú adresu, pomocou ktorej ste sa zaregistrovali.

Podľa čl. 21, par. 1, GDPR, máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s čl. 6, par. 1 f, a to kedykoľvek a z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Konkrétne to ovplyvní priamu propagáciu pre naše hry. Námietku môžete odoslať prostredníctvom nášho nástroja podpory alebo použiť príslušný odkaz v každej propagačnej správe, ktorú ste od nás dostali. Údaje už následne nebudú spracovávané za účelmi priameho odosielania propagačných materiálov. Vzťahuje sa to aj na kampane opätovného cieľovania a vytvárania reklám na Facebooku určené pre podobné cieľové skupiny.

V prípade zmien vo vašich osobných údajoch alebo ak sme mali uložený nesprávny dátum, máte právo na ich opravu v súlade s čl. 16, GDPR. Využite na to náš nástroj podpory.

V súlade s ustanoveniami čl. 17, GDPR, máte právo na vymazanie vašich osobných údajov. Bude to v prípade, ak chcete vymazať všetky svoje používateľské účty, ak prestáva platiť zákonná povinnosť tieto údaje uchovávať, ak vaše údaje už nie sú potrebné na fakturačné účely, a v prípade uplatnenia, výkonu alebo obrany zákonných práv. V prípade oprávnenej námietky voči spracovaniu vašich údajov môže byť potrebné tieto údaje vymazať. Pokiaľ nastane posledne menovaný prípad, môžete požiadať o obmedzenie pri spracovávaní údajov. Môže sa to takisto vzťahovať aj k údajom dieťaťa, ktoré nesmú byť spracovávané. Na vyžiadanie vymazania vašich údajov môžete využiť náš nástroj podpory.

Vo všeobecnosti platí, že máte právo požadovať, a získať od nás, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo požiadať, aby sme ich previedli na inú zodpovednú osobu. Momentálne si nie sme vedomí prípadu, kedy by to mohlo mať akékoľvek praktické následky týkajúce sa našich hier.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, a to konkrétne v členskom štáte, ktorý je miestom vášho bydliska, pracoviska alebo predpokladaného porušenia práv (Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Nemecko, Tel.: 040/428 54 - 4040, Fax: 040/428 54 - 4000, E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de) v prípade, že ste presvedčení, že spracovávanie vašich osobných údajov porušuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).


7. Obdobie uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú vymazané okamžite po dosiahnutí účelu, za akým boli spracované. Všetky informácie uvedené v časti 1 tým budú nami uchovávané počas platnosti zmluvy medzi vami a nami, keďže je to nevyhnutné na napĺňanie našich povinností v rámci týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Navyše sú takéto informácie uchovávané do rozsahu, v akom je potrebné spracovávanie osobných údajov s cieľom výkonu slobody slova a prístupu k informáciám, v súlade so zákonnými povinnosťami, alebo na presadzovanie, výkon alebo obranu zákonných nárokov, v súlade s čl. 17, par. 3, GDPR. Môže ísť napríklad o účely fakturácie, boj proti urážaniu a súlad so zákonnými lehotami uchovávania. Posledne menovaná možnosť je konkrétne dôsledkom nemeckého obchodného práva a vo všeobecnosti je určená ako šesť rokov do konca kalendárneho roku od našej používateľskej zmluvy a s ňou spojených finančných transakcií. Lehoty zmluvného uchovávania sa môžu takisto týkať zmlúv s tretími stranami (napríklad s držiteľmi vlastníckych práv alebo pomocných vlastníckych práv). Údaje, na ktoré sa vzťahuje lehota uchovávania, budú zablokované až do skončenia platnosti tejto lehoty. Všetky údaje, ktoré uchováva aplikácia na vašom mobilnom zariadení, v nej môžu zostať až do vášho odstránenia aplikácie.


8. Platnosť a zmeny týchto pravidiel

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne našich Hier a webových stránok. Ak prejdete na odkazy, ktoré poskytujú iní používatelia vo svojich správach alebo chatových konverzáciách, môžete navštíviť webové stránky alebo ponuky tretích strán. Nemáme žiadnu kontrolu nad akýmkoľvek obsahom tretích strán a tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa naň nevzťahujú.

Rýchlo sa meniace prostredie internetu a zákonov na ochranu osobných údajov môžu vyžadovať zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s novými právnymi ustanoveniami alebo ako dôsledok zmien technológií alebo našich Hier. V prípade každej takejto zmeny vás o tom upovedomíne.


9. Ďalšie informácie

Spoločné hranie vyžaduje vzájomnú dôveru. Z tohto dôvodu sme vždy ochotní zodpovedať všetky vaše otázky ohľadom používania a spracovávania vašich osobných údajov. Pri spracovávaní osobných údajov je prítomné len malé množstvo našich zamestnancov a ide o dôveryhodné osoby. Keďže sme malá spoločnosť a vymenovanie pracovníka zodpovedného za zabezpečenie údajov vyžaduje prostriedky, ešte sme nevykonali jeho dobrovoľné vymenovanie. Umožňuje to venovať viac času práci na našich Hrách. V prípade, že máte otázky, ktoré nedokážu zodpovedať tieto pravidlá ochrany osobných údajov alebo ak k nim chcete poskytnúť svoje komentáre, kontaktujte našu osobu zodpovednú za ochranu údajov:

Playa Games GmbH
Alstertor 9, 20095 Hamburg, Nemecko
okresný súd Hamburg, číslo obchodného registra 109725
Konateľ: generálny riaditeľ Thorsten Rohmann
Zodpovedná osoba v súlade s čl. 4, č. 7, GDPR: Hannes Beuck
datenschutz@playa-games.com (nevzťahuje sa na hernú podporu!)
Odkaz na náš nástroj podpory

Máj 2018, Playa Games GmbH